Die reis van Homo sapiens tot Homo christos

.

Die reis van Homo sapiens tot Homo christos

Renaissance as spirituele gemeenskap, verwelkom alle reisigers!

Visie

Renaissance stel ‘n oop, mistieke en spirituele gemeenskap daar, waar die lidmaat as unieke mens in veiligheid kan groei tot volle potensiaal en eenwording deur ‘n besondere konneksie met die goddelike.

Missie

Renaissance wil altyd ‘n veilige ruimte wees wat ‘n alternatief skep vir eerlike spirituele reisigers. Binne hierdie ruimte kan die individu op sy of haar spirituele reis begelei, ondersteun en aangemoedig word. Ons missie word goed opgesom binne die Sewe Vertrekpunte. Hierdie vertrekpunte is breë riglyne waarbinne ons onsself soek en tydelik vind.

Renaissance is ‘n spirituele gemeenskap

Ons verstaan van spiritualiteit is dat dit ‘n reis is en nie ‘n bestemming nie. Daarom is dit vir ons en ons mede reisigers so belangrik om ‘n lewe van verwondering en eerbied voor die groot en onpeilbare Geheim wat ons die goddelike noem, te leef en te sterf. Hierdie Geheim is nie bevatlik in enige mensewoord of formules nie. Ons voorneme is dus om nooit ‘n afgod te maak van enige leerstelling oor of van die goddelike nie. Alhoewel ons bewustelik vanuit die Christelike tradisie (in sy breedste sin) werk, is ons oop en verdraagsaam teenoor alle religieuse tradisies en die menslike gemeenskap van alle tye en kulture.

Finansiële bydraes en ondersteuning

Asb. oorweeg dit om ‘n finansiële bydrae (maandeliks of eenmalig) te maak aan Renaissance.
Sonder jou finansiële ondersteuning is die hele saak van Renaissance nie standhoudend nie.
Dit is baie maklik om ‘n bydrae te maak, indien u Renaissance wil ondersteun:
+  Opsie 1:  Doen ‘n eenmalige EFT oorbetaling
+  Opsie 2:  Skep ‘n aftrekorder op u internet bank profiel
+  Opsie 3:  Stel ‘n aftrekorder in by u bank self.
+  Opsie 4:  Doen ‘n maandelikse EFT
Renaissance rekening informasie:
Renaissance Gemeenskap, ABSA (tjek/current), Tak: 632005
Rekeningnommer: 4084679992, Verwysing: Naam en Van

Potgooi