COVID-19:  Tydens hierdie jaar se winter­maande het ons liewer geen kapel-byeenkomste nie. Ons hou aan met Youtube videos. Besoek ook SAcoronavirus.co.za vir amptelike regering inligting. Bly warm en gesond en veilig!

Die reis van Homo sapiens tot Homo christos

.

Die reis van Homo sapiens tot Homo christos

Renaissance as spirituele gemeenskap, verwelkom alle reisigers!

Visie

Renaissance stel ‘n oop, mistieke en spirituele gemeenskap daar, waar die lidmaat as unieke mens in veiligheid kan groei tot volle lewensgeluk, wysheid en diepte.

Missie

Renaissance wil altyd ‘n veilige ruimte wees wat ‘n alternatief skep vir eerlike spirituele reisigers. Binne hierdie ruimte kan die individu op sy of haar spirituele reis begelei, ondersteun en aangemoedig word. Ons missie word goed opgesom binne die Sewe Vertrekpunte. Hierdie vertrekpunte is breë riglyne waarbinne ons onsself soek en tydelik vind.

Renaissance is ‘n spirituele gemeenskap

Ons verstaan van spiritualiteit is dat dit ‘n reis is en nie ‘n bestemming nie. Daarom is dit vir ons en ons mede reisigers so belangrik om ‘n lewe van verwondering en eerbied voor die groot en onpeilbare Geheim wat ons die goddelike noem, te leef en te sterf. Hierdie Geheim is nie bevatlik in enige mensewoord of formules nie. Ons voorneme is dus om nooit ‘n afgod te maak van enige leerstelling oor of van die goddelike nie. Ons filosofie is oop en verdraagsaam teenoor alle religieuse, filosofiese en wetenskaplike tradisies.

Finansiële bydraes en ondersteuning

Asb. oorweeg dit om ‘n finansiële bydrae (maandeliks of eenmalig) te maak aan Renaissance.
Sonder jou finansiële ondersteuning is die hele saak van Renaissance nie standhoudend nie.
Dit is baie maklik om ‘n bydrae te maak, indien u Renaissance wil ondersteun:
+  Opsie 1:  Doen ‘n eenmalige EFT oorbetaling
+  Opsie 2:  Skep ‘n aftrekorder op u internet bank profiel
+  Opsie 3:  Stel ‘n aftrekorder in by u bank self.
+  Opsie 4:  Doen ‘n maandelikse EFT
Renaissance rekening informasie:
Renaissance Gemeenskap, ABSA (tjek/current), Tak: 632005
Rekeningnommer: 9160383458, Verwysing: Naam en Van

Potgooi, Youtube, virtuele byeenkomste

Net die laaste sowat 50 word hier aangebied. Ander in beskikbaar as statiese videos op Renaissance se Youtube kanaal – waar ons ook tans virtueel byeenkom. Die gratis en oopbron program ClipGrab kan help met aflaai.