Boeke

.

Boeke

Saam op soek na God – Soeke na ‘n eietydse spiritualiteit deur Dr. Abel Pienaar is ‘n eerste in Afrikaans. In gemaklike styl en taal word die boek ‘n tweegesprek met die leser oor universele geloofsvrae. Abel probeer nie die leser oortuig nie en bied ook nie sy gedagtes aan as die aller-antwoord nie. Hy begelei die leser deur 11 – spirituele besinnende – tweegesprekke oor die soeke na eietydse sin in die hier en nou.
ISBN 978-1-920424-084
Koste R120
Beskikbaar by toonaangewende boekhandelaars asook direk van Griffel of by On The Dot, 0861668368 of by Abel.

Abel se nuutste boek is hier!
The Warrior’s Manifesto geskryf as Smile Warrior is beskikbaar by www.amazon.com/The-Warriors-Manifesto-ebook/dp/B00A5TAWSQ
Kindle Purchase Price: $4.99 – ongeveer R50.
By Renaissance byeenkomste te koop vir R70. Ook in boekwinkels vir R85.
BESOEK OOK NUWE WEBTUISTE: www.smilewarrior.com

KOM ONS BID, gebede vir vandag. (Redakteur: Piet Muller. Griffel Uitgewers.) Is dit nog relevant om te bid? Het gebed vandag ‘n tyd en ‘n plek in ons gejaagde bestaan? Of het party van ons padlangs ontnugter en vertwyfeld geraak en word die kosbare gawe van gebed nie meer gekoester of gereeld beoefen nie?
Kom ons Bid is ‘n boek vir almal wat wonder of dit nog “help” om te bid of wat reeds opgebou bid het. Dit ondersoek metodes waarmee gebed weer sentraal gestel kan word, nie net as ‘n “spirituele oefening” nie maar as ‘n middel tot groei en diepe gemeenskap met die Onsienlike.
Lesers word genooi om uit te reik na die Groot Misterie van ons bestaan: in die privaatheid van jou binnekamer, waar jy stap of onder ‘n boom vertoef, of slegs deur die stilte in en uit te asem.
Agt van die voorste denkers oor spiritualiteit het geskryf aan Kom ons Bid. Dit is in die boekhandel beskikbaar teen R160, of kan direk bestel word by boekblik.co.za.

The Three Lost Keys of Christianity deur Dr. Piet Odendaal. Piet sê hy het sowat sewe jaar aan die boek geskryf. Navorsing was ekstensief en intensief: Bykans 700 boeke is deurgewerk en meer as 1600 Internet-items.
Die institusionele Christendom is vinnig aan die kwyn. Meeste ‘afvalliges’ aanvaar nie meer irrasionele dogmas en leerstellings nie, en soek elders na spirituele substans. Baie van hulle is egter nou in ‘n niemandsland, sonder duidelike opsies om hul geestelike behoeftes te bevredig. Deur die identifisering en bespreking van die ‘verlore sleutels’, poog die boek om insigte te bied vir die herontdekking van die innerlike soeke – die binne-pad – na geestelike ontwikkeling, soos dit beoefen is deur die vroegste volgelinge van Christus.
Die ortodokse Christene is as institusionele kerk bemagtig deur die bemoeiing van Keiser Konstantyn by die Konsillie van Nicaea in 325 NC. Die geloofsbelydenis wat daar saamgestel is – wat nog steeds die dogmas en leerstellings van ortodokse kerke onderlê – was gegrond op die letterlike vertolking van verhale oor die histories Jesus. Daar is geen verwysing na die leringe van Christus nie.
Oor baie eeue heen het die kerk (ortodokse Christendom) sy dogmas en leerstellings – soos gegrond op die letterlike vertolking van die Bybel - meedoënloos en genadeloos afgedwing oral waar hy politieke beheer bekom het. Die kerk het sowat sewentien eeue kans gehad om sy saak te bewys, en het gefaal. Jesus het gesê, “‘n Goeie boom kan tog nie slegte vrute dra nie, en ‘n slegte boom nie goeie vrugte nie.” Die vrugte van die kerk was geweld, vervolging, wreedheid, bygeloof, die Inkwisisie, heksejagtery, anti-Semitisme en die onderdrukking van kennis en wetenskap.
Daarom, in die soeke na Christelike spiritualiteit, maak dit rasioneel sin om die alternatiewe weg te ondersoek, naamlik die allegoriese / simboliese vertolking van die Bybel, en te volg waarheen dit lei. Dit is die eerste ‘verlore sleutel van die Christendom’. Deur gebruik van hierdie sleutel – soos bespreek in die teks – kom die ander twee sleutels logies na vore.
Die finale afdeling van die boek handel oor “die draai van die sleutels”: Hoe kennis van die drie sleutels lig werp op die die betekenis van die lewe; en op die vertolking en implementering van wesenlike insigte wat verdraai is deur die letterlike vertolking van die Bybel.
Die boek kan bestel word by Dr. Piet Odendaal, 0128043599 / 0828765087 / . Prys R220.