Dr. Flip Schutte  (Pretoria)

.

Dr. Flip het Teologie aan die Universiteit van Pretoria gestudeer. Hy het aanvanklik die grade BA en BD behaal. Daarna het hy ‘n Honneurs in Semitiese Tale gedoen met Siries, Ugarities, Aramees en Hebreeus as vakke. Terwyl hy dienspligkapelaan in Zeerust was, het hy ‘n MA in Hebreeus ook aan die Universiteit van Pretoria gedoen. In 1991 behaal hy ‘n D Litt et Phil by UNISA in Hebreeus en Ugarities. Vier jaar later behaal hy ook ‘n D Th in Praktiese Teologie ook aan UNISA en in 2005 behaal hy sy derde doktoraal, ‘n Ph D in Nuwe Testament aan die Universiteit van Pretoria. Hy was vir 17 jaar predikant van die Hervormde Kerk voordat hy in 2003 as predikant bedank het. Hy het al meer as 25 akademiese artikels in internasionaal geakkrediteerde vakjoernale gepubliseer. Hy was ook mede-outeur van 4 boeke waarvan een by T&T Clark in London verskyn het. Hy is vroeër vanjaar genooi om ‘n artikel te skryf vir ‘n nuwe teologiese ensiklopedie wat in 2013 by Oxford verskyn. Dit was ‘n projek van Virginia University in die VSA. Sy eerste boek, Jesus’ resurrection in Joseph’s garden, was ‘n verwerking van sy proefskrif. Dit het by Protea Boekhuis verskyn. Sy volgende boek was Diaspora van die nuwe Christene wat in 2010 by Griffel verskyn het. Sy nuwe boek Spiritualiteit, modewoord van ons tyd, word op die oomblik geset. Dit sal later vanjaar op die rak wees. Hy is ook besig met ‘n boek wat verduidelik hoe om die Bybel te lees en die nuutste akademiese en wetenskaplike navorsing by jou leesproses te inkorporeer. Dit is ‘n langtermyn projek en behoort teen einde 2013 voltooi te wees.

In 2004 het hy en Ds. Gert Janse van Rensburg saam Renaissance gemeente gestig. Hy was vir twee jaar predikant by Renaissance voordat hy in 2006 die spirituele groep Sola Fide gestig het. Om nou weer terug te wees by Renaissance is soos om ‘n sirkel te voltooi. Dis ‘n tuiskoms! Flip werk voltyds as bestuurder by ‘n motorhandelaarskap in Witbank. Hy gee ook deeltyds klas by Damelin Business College waar hy Projekbestuur en Besigheidsleierskap doseer. Hy is getroud met Dr. Carina Schutte. Sy is die direkteur van twee aftree-oorde. Hulle het vier kinders waarvan drie tans studeer en een is nog op skool.

Hy is ‘n kritiese denker wat homself as spiritueel eerder as godsdienstig sou wou etiketteer. Teologies sien hy homself as ‘n post-teïs en filosofies vind hy hom tuis in die post-modernisme.