Meer oor Renaissance

.

Meer oor Renaissance

By Renaissance wil ons die pad van die mistisie en Gnostisie loop. Daar word ook uit ander godsdienste en filosofieë geput, want waarheid is waarheid, watter baadjie dit ook al mag dra.

Omdat Renaissance ‘n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is, is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons is nie bang om oor moeilike sake te gesels nie of om saam te groei nie.

Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want groei impliseer ontdekking en ontdekking impliseer groei. Daarom wil Renaissance ‘n veilige ruimte wees vir almal wat soekende is. Ons weet dat alle tradisies waarheid bevat en daarom probeer ons om met eerbied en respek te haal vanuit al die geestelike tradisies wat ons kan help op ons reis.

Ons waardes word daarom gekenmerk deur openheid, eerlikheid, liefde, nederigheid, en om nie te veroordeel nie. Inderwaarheid, indien Renaissance die ware onderliggende interpretasie van Christus se leringe (in teenstelling met die letterlike interpretasies van die kerk) met integriteit wil bevorder, is daar geen ander pad nie. En die vertrekpunt van Christus se boodskap, waarom al Sy ander leringe wentel, is dat die “Koninkryk van God binne in julle is.” Dit is die “blye tyding” wat Hy gebring het, en was ook die invalshoek wat die Gnostisie gevolg het. Die oorkoepelende geestelike doelwit is dan om die bewussyn te verhoog tot op die vlak van die Koninkryk, want die Koninkryk van God is nie ‘n plek nie maar ‘n bepaalde verhewe vlak van bewussyn. “Soos jy in jou hart dink, so is jy.” Bewussyn van die Koninkryk in jou is die teenwoordigheid van die Christus-bewussyn (God) in jou, jou Hoër Self.

Hierbo verwys ons na “die vertrekpunt van Christus se boodskap, waarom al sy ander leringe wentel.” Volgens Renaissance dien al Christus se ander leringe as riglyne vir die “reis” om in te beweeg na die kern toe – die Koninkryk of die innerlike Lig. Op ons reis besef ons ook dat almal reisigers is, dat ons almal EEN is. “In Hom leef ons, beweeg ons, en is ons.” Dit stel op ‘n ander manier die eenheid met God soos o.a. in die Johannes Evangelie uitgespel.

As die konsep van eenheid deeglik besef word, maak Christus se leringe soos “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” en die Goue Reël baie deeglik sin, want wat ons ook al aan ander doen, doen ons eintlik aan ons self.

Dr. Abel Pienaar se Geloofsbelydenis van ‘n soeker is dus ‘n goeie voorbeeld van hoe Renaissance soekend met ‘n eietydse spiritualiteit omgaan.

.

Geloofsbelydenis van ‘n soeker

Ek glo in die Ewige
van die ewig veranderende kosmos
wie se naam verander soos die
soekers tydelik vind en noem.

Ek glo in God my vader
ook my moeder
en ook myself.

Ek glo dat elke vorm van lewe
‘n manifestasie van God se liggaam is
en daarom wat ek aan ander doen
ek inderwaarheid aan myself doen.

Ek glo in die liefde
wat mense inspireer
tot eerlikheid en weerloosheid
wat soms die ewige
tydelik sigbaar maak.

Ek glo dat ek en almal om my
deel is van dieselfde siklus
van geboorte tot dood tot geboorte.

Ek glo dat vrede
voortvloei vanuit ‘n aanvaarding van wat jy is
en dit bepaal die misterie van wie jy is.

Ek glo dat die lewe ‘n dans is
en die doel daarvan – om jouself
in die ritme te verloor.

Ek glo dat die wat soek sal vind
en wat hulle vind sal hulle verder laat soek
want alle waarheid en kennis
van God en die lewe
is altyd voorlopig.

Ek glo, ek hoop en ek het lief
en hiervan is die sterkste
my geloof in die Liefde.

Abel Pienaar